....


subtilitas:

Hiroaki Ohtani - Layer house, Kobe 2003 (prev). Via.

(via architectura)

— 1 year ago with 4877 notes