....


subtilitas:

Hiroaki Ohtani - Layer house, Kobe 2003 (prev). Via.

(via architectura)

— 2 years ago with 4875 notes