....


subtilitas:

Tamaki Architecture Atelier - Shigemi house, Kyoto 2009. Via Arfogram.
— 2 years ago with 261 notes