....


zuppadivetro:

tsurera:

VEGETA by *tobiee

Dragon Ball

zuppadivetro:

tsurera:

VEGETA by *tobiee

Dragon Ball

(via swas)

— 2 years ago with 89 notes